16.01.2018 Przetarg nieograniczony - „ Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego”. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP

..................................................................................................................................................................

 

02.01.2018 Przetarg nieograniczony - „ Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego”. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................