27.02.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 i ul. Za wodą 37 - do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Pytania i odpowiedzi
5. Pytania i odpowiedzi cz. 2
6. Informacja z otwarcia ofert

..................................................................................................................................................................

05.02.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek, zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Za wodą 37 - do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

25.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 
 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

 

16.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

 

02.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................