02.01.2018 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

 

02.01.2018 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa odczynników chemicznych, testów i pożywek mikrobiologicznych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-3.
 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

 ............................................................................................................................... 

 

18.12.2017 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa odczynników chemicznych, testów i pożywek mikrobiologicznych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-3.
 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu
4. Zawiadomienie o wyborze oferty
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

 ............................................................................................................................... 

 

18.12.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

 ............................................................................................................................... 

08.12.2017 Zapytanie ofertowe ?Zakup i dostawa środków chemicznych: 
do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków
dla Zakładu 
Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, wg Pakietów od nr 3 do nr 6?.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

3. Pytanie i odpowiedź z 18.12.2017 r.
4. Pytanie i odpowiedź z 19.12.2017 r. (dotyczy zmian w SIWZ)
5. Specyfikacja ze zmianami zakreślonymi na żółto (dotyczy pakietu nr 6)
6. Zawiadomienie o wyborze pakiet nr 3
7. Zawiadomienie o wyborze pakiet nr 4
8. Zawiadomienie o wyborze pakiet nr 5
9. Zawiadomienie o wyborze pakiet nr 6

............................................................................................................................... 

07.12.2017 Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie wycieczki do Grecji
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

04.12.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

............................................................................................................................... 

27.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

............................................................................................................................... 

21.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa palisad oraz prefabrykowanych stopni betonowych
w kolorze 
grafitowym?NOWATOR,  dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

17.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-5.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze nr 1
4. Zawiadomienie o wyborze nr 2
5. Zawiadomienie o wyborze nr 3
6. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 1
7. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2

............................................................................................................................... 

14.11.2017 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa palisad o kolorze grafitowym?NOWATOR 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

...............................................................................................................................