17.09.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Zastępstwo - Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwiestionariusz osobowy

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

24.08.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

01.08.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wynikach naboru

......................................................................................................................................................................

01.08.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wynikach naboru

......................................................................................................................................................................

 

03.07.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

 

25.06.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Kierowca w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

......................................................................................................................................................................

 

07.05.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Robotnik drogowy w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

......................................................................................................................................................................

06.02.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

 

26.01.2018 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Księgowy w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

27.07.2017 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Zastępca Kierownika Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym.munalnych.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny do pobrania)

3. Informacja o wyniku naboru

......................................................................................................................................................................

25.11.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Księgowy w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

3. Informacja o wyniku naboru

 

......................................................................................................................................................................

01.09.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego zatrudni na stanowisku pracy:
Konserwator/monter sieci wod-kan w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

......................................................................................................................................................................

01.09.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego zatrudni na stanowisku pracy:
Kierowca/robotnik drogowy w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

......................................................................................................................................................................

01.09.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego zatrudni na stanowisku pracy:
Elektryk/operator urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

......................................................................................................................................................................

01.09.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego zatrudni na stanowisku pracy:
Ślusarz-spawacz w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

 

......................................................................................................................................................................

28.04.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko:
Referent Kadr Płac i Rozliczeń w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

3. Informacja o wynikach naboru

 

......................................................................................................................................................................

01.04.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko Księgowy-Kasjer.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

3. Informacja o wynikach naboru

  

......................................................................................................................................................................

01.03.2016 Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Głównego księgowego.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o naborze

2. Kwestionariusz osobowy (plik edytowalny)

3. Informacja o wynikach naboru

 

......................................................................................................................................................................

04.01.2016  Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy-kasjer - pobierz

01.12.2015  Informacja o naborze na wolne stanowisko księgowy-kasjer - pobierz

......................................................................................................................................................................

 

 

 

 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Z-ca Głównego Księgowego:
15.05.2015 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Z-ca Głównego Księgowego nie została zatrudniona żadna osoba.
Uzasadnienie: Do naboru zgłosiła się jedna kandydatka. Jej doświadczenie zawodowe oraz stopień wiedzy teoretycznej na temat prowadzenia pełnej księgowości nie był wystarczający. Ponadto kandydatka obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim i jest związana umową zlecenia z innym zakładem pracy, gdzie okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, co wyklucza podjęcie pracy na zastepstwo od zaraz.
03.04.2015 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Zastępca Głównego Księgowego - pobierz

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. obsługi klienta i administracji:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. obsługi klienta i administracji, została wybrana Pani Magdalena Pieronkiewicz, zam. Budzów.

Uzasadnienie:
Ww. kandydatka uzyskała największą ilośc punktów na rozmowie kwalifikacyjnej. Wykształcenie, predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej.

Informacja ze wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko Referenta ds. obsługi klienta i administracji.
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowały sie nastepujace kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Magdalena Pieronkiewicz - zam. Budzów
Renata Duś - zam. Sucha Beskidzka

Referent Kadr, Płac i Rozliczeń w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej