Nowy pojazd specjalistyczny

smieciarka

W dniu 20.02.2024r. flota Zakładu Komunalnego powiększyła się  o  specjalistyczny pojazd służący do odbioru nieczystości stałych marki Renault D12 LOW P4X2, spełniający normy emisji spalin Euro 6. Wykonawca został wyłoniony w  prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów” na, który to wpłynęła jedna oferta, złożona przez GP Truck Trading s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela spełniająca wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Cena dostarczonego pojazdu wyniosła 961 245,00 zł brutto, a zakup został sfinansowany dotacją celową Gminy Sucha Beskidzka w kwocie 500 000,00 zł oraz kwotą 461 245,00 zł pochodzącą ze środków własnych Zakładu. Pojazd posiada zabudowę FARID T1-S9  o pojemności 9 m³ oraz możliwość dużego stopnia zagęszczania odpadów bo aż 6:1, co znacznie zmniejszy ilość koniecznych wizyt na wysypisku lub sortowni. Samochód wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji jest w pełni zautomatyzowany, posiada wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa oraz dynamiczny system wagowy.

 

Posted in Aktualności.