Uchwała Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - p o b i e r z