Nowy pojazd – Toyota Proace

Toyota 2

Kolejnym pojazdem, o który wzbogacił się Zakład Komunalny w ostatnim czasie, to fabrycznie nowy pojazd  marki Toyota Proace City MY22, spełniający normy emisji spalin Euro 6.
Zamówienie na zakup i dostawę samochodu dostawczego typu VAN prowadzone było w formie zapytania ofertowego.W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 15 grudnia 2023r. została wybrana oferta złożona przez Auto Podlasie Sp. z.o.o. z Bełchatowa.Zakup w całości, tj. w kwocie 116 030,82 zł brutto został sfinansowany  ze środków własnych Zakładu.

Toyota Proace City typu Van został przekazany do Działu Wodociągów jako samochód techniczny dla brygady sieciowej i wykorzystywany będzie do realizacji zadań  związanych
z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Samochód  tzw. blaszak w formie zamkniętej zabudowy umożliwia przewóz 3 osób a część transportowa może być wykorzystywana do transportu materiałów i sprzętu służącego do doraźnych działań związanych z utrzymaniem sieci wod.-kan. Stosunkowo  niewielkie wymiary zewnętrzne pozwalają na szybkie nim dotarcie nawet w najbardziej odległe i trudno dostępne rejony Miasta.

 

Nowy pojazd specjalistyczny

smieciarka

W dniu 20.02.2024r. flota Zakładu Komunalnego powiększyła się  o  specjalistyczny pojazd służący do odbioru nieczystości stałych marki Renault D12 LOW P4X2, spełniający normy emisji spalin Euro 6. Wykonawca został wyłoniony w  prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów” na, który to wpłynęła jedna oferta, złożona przez GP Truck Trading s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela spełniająca wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Cena dostarczonego pojazdu wyniosła 961 245,00 zł brutto, a zakup został sfinansowany dotacją celową Gminy Sucha Beskidzka w kwocie 500 000,00 zł oraz kwotą 461 245,00 zł pochodzącą ze środków własnych Zakładu. Pojazd posiada zabudowę FARID T1-S9  o pojemności 9 m³ oraz możliwość dużego stopnia zagęszczania odpadów bo aż 6:1, co znacznie zmniejszy ilość koniecznych wizyt na wysypisku lub sortowni. Samochód wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji jest w pełni zautomatyzowany, posiada wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa oraz dynamiczny system wagowy.