Dyrektor
mgr inż. Krzysztof Szczęch

E-mail: dyrektor@zk-suchab.pl

Telefon  33 874 20 79