Archiwum zamówień

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW – 2019

 

03.04.2019 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………….

14.01.2019 Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie wycieczki do Turcji dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………….

05.02.2019 Przetarg nieograniczony – Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby z odwodnionego osadu ściekowego wraz z certyfikatem/atestem zezwalającym na stosowanie
go jako nawóz do wszystkich upraw – dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
6. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW – 2018

 

03.12.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi nr 1
4. Pytania i odpowiedzi nr 2
5. Pytania i odpowiedzi nr 3
6. Pytania i odpowiedzi nr 4
7. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………….

20.11.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi 
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………….

20.11.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa odczynników chemicznych, testów i pożywek mikrobiologicznych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-3.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

26.09.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów drogowych do akcji zimowej
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

11.09.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów drogowych do akcji zimowej
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….…………………………………………………………………………………… 

11.09.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze

………………………….…………………………………………………………………………………… 

26.06.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oleju opałowego. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

12.04.2018 Zapytanie ofertowe – Wykonanie posadzki betonowej pod wiatą. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Przedmiar robót
4. Rzut
5. Przekrój
6. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….……………………………………………………………………………………

12.04.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….……………………………………………………………………………………

02.01.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

02.01.2018 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa odczynników chemicznych, testów i pożywek mikrobiologicznych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-3.
 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty 

 ………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

11.10.2018 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Komunalnego.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.10.2018 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa środków chemicznych do technologii oczyszczania ścieków.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.10.2018 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych
w procesie odzysku R12,
 wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.09.2018 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
do technolgii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów 1-7.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Pytania i odpowiedzi
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Pakiet 1 Zawiadomienie o wyborze 
7. Pakiet 2 Zawiadomienie o wyborze
8. Pakiet 3 Zawiadomienie o wyborze
9. Pakiet 4 Zawiadomienie o wyborze
10. Pakiet 5 Zawiadomienie o wyborze 
11. Pakiet 6 Zawiadomienie o wyborze 
12. Pakiet 7 Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

10.08.2018 Przetarg nieograniczony – Opomiarowanie strefowe sieci wodociągowej na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Załącznik edytowalne cz. 1
4. Załącznik edytowalne cz. 2
5. Załacznik edytowalny cz. 3
6. Załącznik – punkty
7. Załącznik nr 6 – kosztorys ofertowy
8. Załącznik nr 7 – kosztorys ofertowy
9. Informacja z otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

19.07.2018 Przetarg nieograniczony – Opomiarowanie strefowe sieci wodociągowej na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Załączniki edytowalne
4. Kosztorysy ofertowe
5. Przedmiar robót
6. Załącznik – punkty

7. Informacja z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14.06.2018 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych w procesie odzysku R12, wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

30.04.2018 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa zamiatarki do czyszczenia chodników i ulic z możliwością podłączenia innych narzędzi dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Pytania i odpowiedzi nr 1
5. Pytania i odpowiedź nr 2
6. Pytanie i odpowiedź nr 3
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.04.2018 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych
w procesie odzysku R12,
 wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

06.04.2018 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 i ul. Za wodą 37 – do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

 Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

27.02.2018 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 i ul. Za wodą 37 – do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Pytania i odpowiedzi
5. Pytania i odpowiedzi cz. 2
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
8. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

05.02.2018 Przetarg nieograniczony – Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek, zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Za wodą 37 – do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25.01.2018 Przetarg nieograniczony – Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 
 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

16.01.2018 Przetarg nieograniczony – Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

02.01.2018 Przetarg nieograniczony – Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW – 2017 

 

08.12.2017 Przetarg nieograniczony – ? Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego?.
 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Załącznik do informacji z otwarcia ofert
7. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

…………………………………………………………………………………………………

 

30.10.2017 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów 
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

…………………………………………………………………………………………………

 

12.10.2017 Przetarg nieograniczony  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową przystosowaną do opróżniania pojemników na śmieci i transportu śmieci dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne – pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Pytania i odpowiedzi
6. Informacja o zmianach

7. Specyfikacja ze zmianami zaznaczonymi niebieską czcionką
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Zawiadomienie o wyborze oferty
10. Zawiadomienie o wyborze oferty – załącznik

 

…………………………………………………………………………………………………

 

11.05.2017 Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa oraz montaż kompletnej linii do odwadniania osadów ściekowych 
z prasą ślimakową dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne – pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 
7. Zawiadomienie o wyborze oferty
8. Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty

 

…………………………………………………………………………………………………

 

07.04.2017 Przetarg nieograniczony – Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF na wiatę gospodarczą.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik – przedmiar robót
4. Załącznik – specyfikacja techniczna
5. Załącznik – projekt wykonawczy
6. Formularze edytowalne – pobierz plik
7. Ogłoszenie UZP
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Wniosek o przedłuzenie terminu związania ofertą 
10. Zawiadomienie o wyborze oferty.
11. Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty.

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

17.03.2017 Przetarg nieograniczony – Zakup, dostawa oraz montaż kompletnej linii do odwadniania osadów ściekowych 
z prasą ślimakową dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne – pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz
6. Pytania i odpowiedzi
7. Pytanie i odpowiedź
8. Informacja z otwarcia ofert
9
Informacja o unieważnieniu

 

04.12.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów biurowych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

27.11.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

21.11.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa palisad oraz prefabrykowanych stopni betonowych 
w kolorze 
grafitowym?NOWATOR,  dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

17.11.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-5.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze nr 1
4. Zawiadomienie o wyborze nr 2
5. Zawiadomienie o wyborze nr 3
6. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 1
7. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

14.11.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa palisad o kolorze grafitowym?NOWATOR 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

12.10.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów drogowych sypkich do akcji zimowej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

27.09.2017 Zapytanie ofertowe – Remont połączeń technologicznych na odcinku SUW ? zbiorniki pokoagulcyjne 
w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik – kosztorys

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

25.09.2017 Zapytanie ofertowe – Wykonanie konstrukcji uzupełniającej i obudowa wiaty blachą stalową fałdowaną, montowaną metodą tradycyjną dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Przedmiar robót
4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

30.08.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu pomp wody surowej.  

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Karta charakterystyki
4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

03.08.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oleju opałowego. 

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi
4. Zawiadomienie o wyborze

 

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

22.06.2017 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych. 

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

24.05.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej, 
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytanie i odpowiedź
4. Zawiadomienie o wyborze

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

05.05.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej, 
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

07.04.2017 Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej, 
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ I PRZETARGÓW – 2016

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

21.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

07.12.2016 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu z terenu Oczyszczalni Ścieków 

i Stacji Uzdatniania Wody wraz z załadunkiem – metodą R3. 

 Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania

2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne – 
pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o wyborze oferty

 …………………………………………………………………………………………………

 

12.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów wodno – kanalizacyjnych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

12.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa środków chemicznych do technolgii oczyszczania ścieków 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej – pakiety nr 5-6.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

………………………….…………………………………………………………………………………… 

12.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa odczynników chemicznych, 
testów i pożywek mikrobiologicznych wg pakietów nr 1-3.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1
4. Zawiadomienie o wyborze

………………………….…………………………………………………………………………………… 

02.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….…………………………………………………………………………………… 

02.12.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa przenośnego automatu do poboru próbek ściekowych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytanie i odpowiedź
4. Zawiadomienie o wyborze

………………………….…………………………………………………………………………………… 

25.11.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów wodno – kanalizacyjnych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….…………………………………………………………………………………… 

25.11.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej – pakiety nr 1-4, oraz zakup i dostawa środków chemicznych 
do technolgii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej – pakiety nr 5-6.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Wniosek/zapytanie – przesunięcie terminu.
4. Zawiadomienie o unieważnieniu – pakiet nr 5.
5. Zawiadomienie o unieważnieniu – pakiet nr 6.
6. Zawiadomienie o wyborze.

………………………….…………………………………………………………………………………… 

06.10.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup ładowarki kołowej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Odpowiedź na pytanie z dnia 07.10.2016r.
4. Odpowiedź na pytanie z dnia 10.10.2016r.
5. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2016r.
6. Odpowiedzi na pytania z dnia 19.10.2016r.
3. Zawiadomienie o wyborze

………………………….……………………………………………………………………………………

27.09.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów sypkich do akcji zimowego utrzymania dróg.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze

………………………….…………………………………………………………………………………… 

14.09.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów sypkich do akcji zimowego utrzymania dróg.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….…………………………………………………………………………………… 

09.09.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oleju opałowego.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2016r.
4. Zawiadomienie o wyborze

………………………….……………………………………………………………………………………

05.08.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup mebli laboratoryjnych z montażem i dostawą.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Odpowiedzi na pytania z dnia 09.08.2016r.

4. Zawiadomienie o wyborze

………………………….……………………………………………………………………………………

05.08.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup demineralizatora.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

3. Zawiadomienie o wyborze

………………………….……………………………………………………………………………………

05.08.2016 Zapytanie ofertowe – Zakup ładowarki kołowej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.08.2016r.
4. Odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2016r.
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

………………………….……………………………………………………………………………………

22.04.2016 Zapytanie ofertowe – Wykonanie nawierzchni wraz z podbudową wewnątrz wiaty OBF.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – przedmiar robót
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

………………………….……………………………………………………………………………………

30.03.2016 Zapytanie ofertowe – Zabezpieczenie SUW i terenów przyległych przed napływem wód opadowych.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – przedmiar robót
4. Załącznik nr 2 – dokumentacja techniczna:
– skan nr 1 – Sytuacja
– skan nr 2 – Widok z góry
– skan nr 3 – Profil podłużny

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

………………………….……………………………………………………………………………………

31.12.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów biurowych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

………………………….……………………………………………………………………………………

 

 

ARCHIWUM PRZETARGI – 2016

 

22.11.2016 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu z terenu Oczyszczalni Ścieków 
i Stacji Uzdatniania Wody wraz z załadunkiem – metodą R3.
 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne – 
pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia kopert
6. Informacja o unieważnieniu

 

…………………………………………………………………………………………………

 

04.11.2016 Przetarg nieograniczony – Zakup i Dostawa oleju napędowego do pojazdów 
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Ogłoszenie UZP
4. Formularze edytowalne pobierz plik
5. Pytanie i odpowiedź z 14.11.2016
6. Informacja z otwarcia kopert
7. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

04.03.2016 Przetarg nieograniczony  Remont systemu Pall Poland wraz z zakupem, wymianą i montażem nowych modułów membranowych w ilości 37 sztuk, stanowiących element instalacji Aria AP-6 do uzdatniania wody. 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Ogłoszenie UZP
4. Informacja – wyjaśnienie treści SIWZ
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

03.02.2016 Przetarg nieograniczony  Remont systemu Pall Poland wraz z zakupem, wymianą i montażem nowych modułów membranowych w ilości 37 sztuk, stanowiących element instalacji Aria AP-6 do uzdatniania wody.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Ogłoszenie UZP
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIENIA – 2015

 

31.12.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów biurowych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

10.12.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa odczynników chemicznych 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów od nr 1-3.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

10.12.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów od nr 1 do 7.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

17.09.2015 Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów drogowych do akcji zimowej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

28.08.2015 Zapytanie ofertowe – Remont połączeń technologicznych na odcinku SUW-zb. wody czystej 
w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – przedmiar robót

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

10.07.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

3. Informacja o zmianie terminu składania ofert
4. Specyfikacja zaktualizowana
5. Zapytania i odpowiedzi:
    Zapytanie nr 1
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

………………………….……………………………………………………………………………………

 

06.03.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa środków chemicznych do procesu oczyszczania 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zapytania i odpowiedzi:
    Pytanie nr 1
    
Pytanie nr 2

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

06.03.2015 Zapytanie ofertowe – Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF 
na wiatę gospodarczą.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – kosztorys inwestorskiprzedmiar
4. Załącznik nr 2 – konstrukcja
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

27.02.2015 Zapytanie ofertowe – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych na terenie 
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Przedmiar robót
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

……………………………………………………………………………………………………………….

 

11.02.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa odczynników chemicznych pakiety nr 1-4 
dla Zakladu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
……………………………………………………………………………………………………………….

 

06.02.2015 Zapytanie ofertowe – Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF na wiatę gospodarczą.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – kosztorys inwestorskiprzedmiar
4. Załącznik nr 2 – konstrukcja
5. Zapytanie od oferenta z 10.02.2015r. i odpowiedź
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

03.02.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawę korelatora urządzenia wielofunkcyjnego do precyzyjnego wykrywania miejsca nieszczelności sieci wodociagowych i ciepłowniczych.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zapytanie od oferenta z 09.02.2015r. i odpowiedź
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 

27.01.2015 Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii (Barcelona) lub do Grecji kontynentalnej (Ateny) 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej dla około 30-40 osób
.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 

 26.01.2015 Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego typu „Hakowiec” wraz 
z zamontowanym urządzeniem dźwigowym z hakiem, przystosowanym do odbioru i opróżniania kontenerów KP7″.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zapytanie od oferenta z 02.02.2015r. i odpowiedź
4. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 

20.01.2015 Zapytanie ofertowe – Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF na wiatę gospodarczą.

 

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – kosztorys inwestorskiprzedmiar
4. Załącznik nr 2 – konstrukcja
5. Zapytanie od oferenta z 27.01.2015r. i odpowiedź
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

ARCHIWUM PRZETARGI –  2015

 

10.12.2015 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Przedłużenie terminu składania ofert
4. Pytania i odpowiedzi cz. 1
5. Pytania i odpowiedzi cz. 2
6. Pytania i odpowiedzi cz. 3
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pakietu nr 1 i unieważnienie pakietu nr 2

…………………………………………………………………………………………………

13.10.2015 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków dowolną metodą z grupy R12 – w ilości około 3000 ton. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

…………………………………………………………………………………………………

11.09.2015 Przetarg nieograniczony – Zakup i Dostawa oleju napędowego do pojazdów 
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

…………………………………………………………………………………………………

17.04.2015 Przetarg nieograniczony – Roboty remontowe sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Cmentarnej, Nad Stawami i Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej część I i II.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Przedmiar robót
4. Rysunek
5. Rysunek
6. Pytania i odpowiedzi
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

…………………………………………………………………………………………………

09.04.2015 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków dowolną metodą z grupy R11 – w ilości około 1500 Ton.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

…………………………………………………………………………………………………

25.03.2015 Przetarg nieograniczony – Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF 
na wiatę gospodarczą.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
2. Specyfikacja
3. Załącznik nr 1 – kosztorys inwestorski i przedmiar
4. Załącznik nr 2 – konstrukcja
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


……………………………………………………………………………………………………………….

17.03.2015 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków. Osad wykorzystany do celów rolniczych.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

…………………………………………………………………………………………………

03.02.2015 Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadu wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków. Osad wykorzystany do celów rolniczych.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

…………………………………………………………………………………………………

03.02.2015 Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych według pakietu nr 1 
oraz na zakup i dostawę nowych wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej według pakietu nr 2.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Zapytanie oferenta z 03.02.2015r. i odpowiedź 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet nr 1
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet nr 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARCHIWUM 2014                                                                              

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup i Dostawa oleju napędowego  pobierz

 

—————————————————————————————————–

 

Oznaczenie sprawy: ZK.ZP.2141.21.2014
Sucha Beskidzka 12.12.2014r

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej w imieniu Zamawiającego 
ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 874-20-79, 
fax 33 874-2079 wew,230 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

USŁUGĘ ODBIORU , WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA OSADU   
WRAZ Z ZAŁADUNKIEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ?

 

Pakiet nr 1
OSAD WYKORZYSTANY DO CELÓW ROLNICZYCH   – 1500 ton

 

Pakiet Nr 2

 

OSAD WYKORZYSTANY DO KOMPOSTOWANIA LUB INNYCH BIOLOGICZNYCH PROCESÓW PRZEKSZTAŁCANIA       – 600 TON

 

Przedmiot zamówienia:

 

USŁUGĘ ODBIORU , WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA OSADU   
WRAZ Z ZAŁADUNKIEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ?
Pakiet nr 1
OSAD WYKORZYSTANY DO CELÓW ROLNICZYCH – 1500 ton

 

Pakiet Nr 2

 

OSAD WYKORZYSTANY DO KOMPOSTOWANIA LUB INNYCH BIOLOGICZNYCH PROCESÓW PRZEKSZTAŁCANIA – 600 TON

 

Usługi KOD CPV:

 

90513600-2 usługa usuwania osadu

 

90513700-3 usługa transportu osadu

 

90513800-4 usługa obróbki osadu

 

90513900-5 usługa likwidacji osadu  

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2015r

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Zakładzie Komunalnym 

 

w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 1

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.zk-suchab.pl

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

 

z postępowania okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki dotyczące:

 

– posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że mieli kontakt z przedmiotem zamówienia ? oświadczenie lub poświadczenie wykonania takiego zadania

 

– dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – tj. wykażą, że dysponują   osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania ww zadania.

 

 Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły ?spełnia/nie spełnia?.

 

 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wypełnią oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

 

  W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

 

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 

Zdzisław Karkula – tel. 33 874-15-56 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)

 

Dorota Jołkowicz – tel. 33 874-25-60 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

 

Oferty należy składać w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4,
34-200 Sucha Beskidzka,  w pokoju nr 1 (sekretariat).

 

Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2014r o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.12.2014r o godz. 11:10 w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej,   ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 6(sala konferencyjna).

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 

Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.zk-suchab.pl

 

12.12.2014r

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto – 100%

 

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego

 

Krzysztof Szczęch

 

Pobierz SIWZ

 

——————————————————————————————————————————-

 

?Zakup i Dostawę paliwa olej napędowy do pojazdów dla Zakładu Komunalnego 
w Suchej Beskidzkiej?  KOD CPV    09134100-8 
Nr sprawy: 
 ZK.ZP.2141.20.2014 

 

09.12.2014r

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w  Suchej Beskidzkiej w imieniu Zamawiającego 
 ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 874-20-79, 
fax 33 874-47-90 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 ?Zakup i Dostawę paliwa olej napędowy do pojazdów dla Zakładu Komunalnego 
w Suchej Beskidzkiej?        

 

 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09134100-8 

 


  
Przedmiot zamówienia:

 

  Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawapaliwa olej napędowy do pojazdów 
  dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4

 

LP.

Nazwa przedmiotu

Ilość

1

Cena ON ? Litrów / rok ?  

35000

2

Wydanie do wskazanych pojazdów kart chipowych (15szt) i dla wskazanych kierowców kart magnetycznych (16szt).

31

3

Zaopatrzenie istniejącego zbiornika w elektroniczny system analizy pobranego paliwa wraz z przesyłem danych do portalu internetowego. 
W formie opłaty abonamentowej miesięcznej.

12

4

Dostawa i montaż kompletnego, działającego urządzenia GPS
 z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia, spełniającego wymogi  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości
 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 122 

 
 

6

5

Uruchomienie kompletnego systemu monitorowania zużycia ON przez poszczególne pojazdy, przeszkolenie pracowników. W formie jednorazowej opłaty wstępnej niezależnej od ilości przeszkolonych pracowników.

1

 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Wymagany okres realizacji zamówienia: od dnia 01-01-2015r do 31-12-2015r

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać  w Zakładzie Komunalnym 
w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, pok.4  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.zk-suchab.pl 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły ?spełnia/nie spełnia?.

 

 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy, oprócz oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

 

  W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa 
w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw  
do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

 

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 

Maciej Sęczak     –  tel. 33 874 20 79 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)

 

Dorota Jołkowicz –  tel. 33 874 25 60 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

 

Oferty należy składać w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4,
34-200 Sucha Beskidzka,  w pokoju nr 1 (sekretariat).

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2014r. o godz. 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2014r. o godz. 12:15 w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej,   ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 6 (sala konferencyjna).

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

 

Termin związania ofertą będzie wynosił  30dni.

 

 Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: administracja@zk-suchab.pl

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

 

 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto – 100%

 

 W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego

 

Krzysztof  Szczęch

 

pobierz SIWZ

 

Sucha Beskidzka, 29.12.2014

r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Nasz znak.ZK.ZP.2141.22.2014                                                                             
Sucha Beskidzka, 15.12.2014r                                                      

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego odnośnie zakupu i dostawy nowego sprzętu laboratoryjnego : 

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym z dnia 15.12.2014 r.  na zakup z dostawą nowego sprzętu laboratoryjnego.

Pytania Wykonawcy 1:

1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu o pojemności całkowitej 85 litrów ?

2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu, który nie jest mobilny (tzn. nie posiada zamontowanych kółek) ?

3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autoklawu, którego obudowa jest wykonana z odpornej na korozję stali malowanej proszkowo, a pokrywa pokryta jest tworzywem chroniącym przed poparzeniem ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1.      Tak

2.      Tak

3.      Tak

Pytania Wykonawcy 2:

  1. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o pojemności 40 l?
  2. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o pojemności 75 l?
  3. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę laboratoryjną o pojemności 80 l?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1.      Nie

2.      Tak. Zamawiający dopuszcza cieplarkę o pojemności 75 l

3.      Nie

Dyrektor Zakładu Komunalnego

Krzysztof Szczęch

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
     Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
     ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
     zaprasza do złożenia  oferty  na:  Zakup z  dostawą nowego sprzętu laboratoryjnego  
    dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej  Pakiety  nr 1 -3?

2. Opis przedmiotu zamówienia:
     Przedmiot zamówienia stanowi  Zakup z  dostawą nowego sprzętu laboratoryjnego  
    dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej  Pakiety  nr 1 -3?

3. Określenie przedmiotu zamówienia.

   Zgodnie z przedmiotem zamówienia załącznik nr 1

 3.Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia  24 m-cy od daty zamontowania.

4.Sposób i termin dostawy.

Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do 31.12.2014r

5.Cena oferty.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie czasie trwania umowy.

Termin realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do 31.12.2014r

7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 23.12.2014r do godz. 12:00    
    w Zakładzie  Komunalnym w Suchej Beskidzkiej  -Sekretariat w zaadresowanej kopercie
    z opisem: Zapytanie ofertowe  – nr sprawy ZK.ZP.2141.22.2014  Oferta na ?Zakup z  dostawą    

    nowego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej pakiet nr?..

8.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 23.12.2014r. godz. 1230
9.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu  faktury i protokołu odbioru.
10.Osoby upoważnione do kontaktu  :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, 
   w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Małgorzata Spyrka  Tel. 338742079 wew.220

11.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy  
   sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający.  
   Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

12.Kryteria oceny oferty: Zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
   rozpatrzenia  jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją,  
13. Inne   :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia-  w załączeniu.
    Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

      

 
                                                                                                     Dyrektor Zakładu Komunalnego
                                                                                                                          Krzysztof   Szczęch

Pobierz SIWZ

                                                                    
                                                               

———————————————————————————————————-

Nasz znak.ZK.ZP.2141.17.2014            
Sucha Beskidzka,10.10.2014r                                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
     Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
     ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
     zaprasza do złożenia  oferty  na:  Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania   

    wody pitnej dla  Zakładu   Komunalnego w Suchej Beskidzkiej  Pakiety  nr 1 -5?

  

2. Opis przedmiotu zamówienia:
     Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawę środków chemicznych: do uzdatniania wody  

    pitnej   dla  Zakładu   Komunalnego w Suchej Beskidzkiej  Pakiety  nr 1 -5?

 PAKIET NR 1

Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.

$11.      Chloryn sodu  r-r  25%                                 2000 kg    – pojemniki niebieskie po 35 kg płyn

Wodny roztwór chloranu (III) sodu

$12.       Kwas solny spożywczy                                           2000 kg    – pojemniki czerwone po 35 kg płyn

Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

PAKIET NR 2

Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.

1.  Siarczan glinu 3/8                                                   26000 kg    – worki po 25 kg proszek

           Siarczan glinu zawierający 16 %  tlenku glinu

PAKIET NR  3

Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.

1.Clarofos 125                                                              900 kg    – worki po 25 kg proszek

PAKIET NR   4

Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.

1. Podchloryn sodu techniczny, gat.S                              5200 kg    – pojemniki po 35kg płyn

       2.Wodorotlenek sodu 50% r-r                                        3400 kg    -pojemniki po 35 kg płyn 

3.Kwasek Cytrynowy                                                   3900 kg   – worki po 25 kg proszek


PAKIET NR   5

Środki chemiczne do uzdatniania wody pitnej.

$11.      Kwaśny siarczyn sodu                                    350 kg   – pojemniki po  35 kg płyn

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 3.Sposób i termin dostawy.

3.1. Dostawa   powinna być realizowana w ilościach  wskazanych każdorazowo
 przez Zamawiającego.

3.2. Termin realizacji do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia.

4.Cena oferty.

4.1 Cena oferty ma zawierać koszty : wszelkie koszty związane z dostawą .

4.2 Cena ,materiałów nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

5. Do obowiązków Dostawcy należy.

Dostarczanie materiałów zamówionych  zgodnie z przedmiotem zamówienia.

6Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2015 do 31.12.2015r

7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 17.10.2014r do godz. 12:00    
 w Zakładzie  Komunalnym w Suchej Beskidzkiej  -Sekretariat w zaadresowanej kopercie
 z opisem: Zapytanie ofertowe  – nr sprawy ZK.ZP.2141.17.2014 Oferta na: Zakup i dostawa środków chemicznych: do uzdatniania wody pitnej dla  Zakładu   Komunalnego w Suchej Beskidzkiej  Pakiety  nr 1 -5?

8.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.2014r.o godz. 1230
9.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu  faktury.

10.Osoby upoważnione do kontaktu  :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, 
   w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Mirosław Ćwiękała

11.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy  
   sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający.  
   Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

12.Kryteria oceny oferty: Zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie                           do  rozpatrzenia  jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany  o przyjęte w postępowaniu  kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, 
najniższa cena 100%.
14. Inne   :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia-  w załączeniu.
    Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

      

 
                                                                                              Dyrektor Zakładu Komunalnego
                                                                                                                                
                                                                                                           Krzysztof   Szczęch

pobierz SIWZ

——————————————————————————————————————————————————————

Nasz znak.ZK.ZP.2141.14.2014            
Sucha Beskidzka,11.09.2014r                                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
     Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
     ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
     zaprasza do złożenia  oferty  na: Zakup i dostawę materiałów drogowych sypkich
     do akcji zimowej dla Zakładu Komunalnego  w Suchej Beskidzkiej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia  jest dostawa materiałów drogowych do akcji zimowej dla Zakładu  
   Komunalnego w Suchej Beskidzkiej,

–   żużel   kotłowy (paleniskowy) kruszywo niesortowane  o uziarnieniu  4-8mm,

     wg PN-B-01101:1978,                                                                                               350 ton 

 –    piasek płukany o uziarnieniu  2 mm,
     wg PN-B-11113:1996                                                                                                 90 ton

 –    grys łamany o frakcji   2- 8 mm                                                                                150 ton

       (nie dotyczy grysu bazaltowego i grysu diabazowego)

 –    sól drogowa                                                                                                             40 ton             

 Kody CPV- 14630000-6, 14211000-3, 14210000-6,  34927100,2

 3.Sposób i termin dostawy.

 3.1. Dostawa   powinna być realizowana w ilościach  wskazanych każdorazowo
 przez Zamawiającego.

 3.2. Termin realizacji do 2 dni po złożeniu zamówienia.

 4.Cena oferty.

 4.1 Cena oferty ma zawierać koszty :

  –  koszty transportu

 –  podatek

 4.2 Cena ,materiałów nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

 5. Do obowiązków Dostawcy należy.

 Dostarczanie materiałów zamówionych wraz z kwitem wagowym.

 6Termin realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do 30.04.2015r

 7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 22.09.2014r do godz. 12:00    
 w Zakładzie  Komunalnym w Suchej Beskidzkiej  -Sekretariat w zaadresowanej kopercie
 z opisem: Zapytanie ofertowe  – nr sprawy ZK.ZP.2141.14.2014 Oferta na: Zakup i dostawę  
 materiałów drogowych sypkich do akcji zimowej dla Zakładu Komunalnego 
 w Suchej Beskidzkiej.
8.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 22.09.2014r. godz. 1230
9.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu  faktury.

 10.Osoby upoważnione do kontaktu  :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, 
   w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Zygmunt Sumera tel. 338742560

 11.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy  
   sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający.  
   Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

 
12.Kryteria oceny oferty: Zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie  do  rozpatrzenia  jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany  o przyjęte w postępowaniu  kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, 
najniższa cena 100%.
14. Inne   :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia-  w załączeniu.
    Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

                                                                                                   Dyrektor Zakładu Komunalnego
                                                                                                         Krzysztof   Szczęch

Pobierz SIWZ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                                    

Nasz znak.ZK.ZP.2141.13.2014   

Sucha Beskidzka, 11.09.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
 Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
 ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
 zaprasza do złożenia  oferty  na:  Świadczenie usług ubezpieczenia grupowego pracowników  
 Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

2. Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków,  
 pełnoletnich dzieci pracowników   Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Według załącznika nr 1

3.Sposób i termin zapłaty:
Składka będzie przekazywana przelewem  miesięcznie na konto wybranej Firmy   
 ubezpieczeniowe do 20 każdego m-ca za który są należne.
4.Cena oferty.
Cena winna zawierać wszelkie uwzględnienia wariantu ubezpieczenia.
Cena nie może wzrosnąć w czasie trwania ubezpieczenia.
5.Termin realizacji zamówienia:   
Od pierwszego dnia następnego miesiąca po zawarciu umowy i wystawieniu polisy  na czas nieokreślony.
6.Miejsce i termin składania ofert:
 Oferty należy złożyć do 22.09.2014r do godz. 12:00 w Zakładzie  Komunalnym w Suchej
 Beskidzkiej  -Sekretariat w zaadresowanej kopercie z opisem: Zapytanie ofertowe  – nr sprawy ZK.ZP.2141.13.2014 Oferta na  Świadczenie usług ubezpieczenia grupowego pracowników Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
7.Termin otwarcia ofert : 
Oferty zostaną otwarte w dniu 22.09.2014r. o godz.12:30
8.Osoby upoważnione do kontaktu  :
W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, 
w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Magdalena Sitarz ?Bilnik  tel. 338742079 wew.212
9.Sposób przygotowania oferty: 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

10.Kryteria oceny oferty: 
Zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia  jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany  o przyjęte w postępowaniu  kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, najniższa cena 100%.
11. Inne:  
Opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia-  w załączeniu.
Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
                                                                                                Krzysztof   Szczęch

Pobierz SIWZ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Sucha Beskidzka,  11.09.2014r.

Znak  sprawy: ZK.ZP.2141.12. 2014 

   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej: ustawy Pzp)w imieniu  Zakładu Komunalnego z siedzibą przy ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka, informuję, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn : ?Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Komunalnego  w Suchej Beskidzkiej-  Stacja Uzdatniania Wody ul. Role 133 w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, była cena za realizację zamówienia. Zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Kolejność ofert  wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

 PETROL Sp. z o.o.  
55-080 Kąty Wrocławskie 
ul.1 Maja 90

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

1

  

 2

GAZ  PETROL Sp. z o.o. 
55-080 Kąty Wrocławskie 
ul.1 Maja 90

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

2

 3

ZUH MIXPOL 
Michulec Paweł
34-325 Łodygowice
ul. Kasztanowa 33

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

 3

4

PUH GAZOEX Spółka Jawna 
Iwona Szklarczyk,
Krystyna Szklarczyk
ul. Beniowskiego 1
34-200 Sucha Beskidzka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

4

Zgodnie   art. 94, ust. 1a ustawy Pzp umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta po upływie określonym w ustawie od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryterium podane  w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono,  że oferta
złożona przez Wykonawcę PETROL Sp. z o.o.    55-080 Kąty Wrocławskie ul.1 Maja 90  –  zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100).   W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2, pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
            Krzysztof   Szczęch

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Nasz znak.ZK.ZP.2141.12.2014        
Sucha Beskidzka, 25.08.2014r                                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
     Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
     ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
     zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Komunalnego  
     w Suchej Beskidzkiej- Stacja Uzdatniania Wody ul. Role 133

2. Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zakładu Komunalnego  

   w Suchej Beskidzkiej,

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia.

   Olej opałowy lekki. Wartość opałowa 42,6 MJ/kg.
   Zawartość siarki poniżej 0,1%. Gęstość w temp. 15C , max 860 kg/m3 ,

   Lepkość 6,0 mm2/s

2.2.Wielkość i struktura zamówienia.

Około 13000 litrów.(jednorazowa dostawa to około 3000litrów)
3.Wymagane świadectwa

Atest potwierdzający spełnienie wymagań co do jakości towaru. Atest dostarczany jest przy każdej dostawie.

4.Sposób i termin dostawy.

4.1. Dostawa   powinna być realizowana w ilościach wskazanych każdorazowo przez  

       Zamawiającego nie więcej jak 3000 tysiące litrów.

4.2. Termin realizacji do 2 dni po złożeniu zamówienia.

5.Cena oferty.

5.1 Cena oferty ma zawierać koszty :

–          koszty transportu

–          podatek

5.2 Cena oleju może ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanej zmiany ceny producenta. Każdorazowa zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

6. Do obowiązków Dostawcy należy.

Napełnienie zbiornika o pojemności 3000litróww Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej  
na Stacji Uzdatniania Wody ul. Role 133

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.04.2015r

8.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 08.09.2014r do godz. 12:00    
 w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej -Sekretariat w zaadresowanej kopercie
   z opisem: Zapytanie ofertowe – nr sprawy ZK.ZP.2141.12.2014 Oferta na dostawę oleju 
   opałowego lekkiego dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej- Stacja Uzdatniania 
   Wody ul. Role 133.
9.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 08.09.2014r. godz. 1230
10.Warunki płatności: przelew do 30 dni po otrzymaniu faktury.

11.Osoby upoważnione do kontaktu :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, 
   w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Mirosław Ćwiękała tel. 338745810

12.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy 
   sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający. 
   Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

13.Kryteria oceny oferty: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
   rozpatrzenia jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany 
o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, najniższa cena 100%.
14. Inne   :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia- w załączeniu.
   Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

  


Dyrektor Zakładu Komunalnego
Krzysztof   Szczęch

Do pobrania SIWZ


http://www.zk-suchab.pl/none); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;”>Sucha Beskidzka 27.08.2014

Nasz znak: ZK.ZP.2140.10.2.2014   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zakładu Komunalnego z siedzibą ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka,  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w przedziale do 30000 euro nasz znak : ZK.ZP.2141.10.2.2014 na? Budowę ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej? złożono 1 ofertę. 

       Wykaz złożonych ofert wraz z informacją o wyborze:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Wykaz złożonych ofert 
z informacją o wyborze

Uwagi    

1

HYDROEL
Zakład Wiertniczo- Geologiczny s.c.
Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał
38-333 Zagórzany 679

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu-wybór ofert

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty.Wykonawca nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej, była cena za realizację zamówienia. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryterium podane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.
W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono , że oferta złożona przez Wykonawcę – HYDROEL
Zakład Wiertniczo- Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał 38-333 Zagórzany 679
zawiera korzystną cenę za realizację przedmiotu zamówienia W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta  
w/w Wykonawcy jest korzystna w rozumieniu art. 2, pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ. W związku
z powyższym postanowiono jak w sentencji.

http://www.zk-suchab.pl/none); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat;”>Dyrektor Zakładu
Krzysztof   Szczęch

 Nasz znak.ZK.ZP.2141.10.2.2014         
Sucha Beskidzka, 18.08.2014r                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
     Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
     ul. Wadowicka 4,   34-200 Sucha Beskidzka
     zaprasza do złożenia oferty na: 
   ? Budowę ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie    

   Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej?.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest budowa ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz

   brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego 
   w Suchej Beskidzkiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a/ w zakresie ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka:

-wykonanie prac wiertniczo-geologicznych związanych z wykonaniem studni,

-wbudowanie rury stalowej,

-wykonanie studni wierconej do głębokości 100 m p.p.t.

-wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

-wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych z pokrywą stalową,

-opracowanie kompletnej dokumentacji otworu studziennego (dokumentacji hydrogeologicznej   
zasobów, projektu robót geologicznych, analizy wody itp.),

-uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń

(pozwolenia wodno prawnego-termin dostarczenia pozwolenia wodno ?prawnego ustala się do   15.12.2014r., decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych itp.),

b/ w zakresie brzegowego – drenażowego ujęcia wody przy SUW:

-wykonanie niezbędnych otworów poszukiwawczych, do głębokości 15m p.p.t.

-wykonanie badań geofizycznych wraz z opracowaniem ich wyników,

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt prac geologicznych itp.),

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń 
( decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych itp.)

-wykonanie dwóch studni o średnicy ?500mm do gł. 15 mp.p.t.

-wykonanie dokumentacji hydrologicznej

– wykonanie operatu wodno prawnego- termin dostarczenia pozwolenia wodno ?prawnego 
   ustala się do 15.12.2014r.
Termin realizacji zamówienia: Dokumentacja oraz prace należy wykonać do 15.10.2014r

4.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 26.08.2014r do godz. 12:00 do   
   Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej -Sekretariat w zaadresowanej kopercie z opisem:

   Zapytanie ofertowe – nr sprawy ZK.ZP.2141.10.2.2014 Oferta na roboty budowlane – Budowa 
   ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji 
   Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej?.
5.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 26.08.2014r
6.Warunki płatności: do 30 dni po otrzymaniu faktury oraz podpisanego protokołu końcowego.

7.Osoby upoważnione do kontaktu :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, w sprawach opisu   przedmiotu zamówienia ? Mirosław Ćwiękała tel. 338745810

8.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

9.Kryteria oceny oferty: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, najniższa cena 100%.
10. Inne   :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia- w załączeniu.
Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa. 

Wykonawca w ramach zamówienia przekaże Zakładowi kompletną dokumentację związaną z zamówieniem,

Dyrektor Zakładu Komunalnego                      
Krzysztof Szczęch

Do pobrania SIWZ

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Sucha Beskidzka 18.08.2014r.

Znak sprawy: ZK.ZP.2141.10.2014

Działając w imieniu Zamawiającego ? Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ?Budowa ujęcia wody podziemnej
na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji Uzdatniania Wody 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej?. znak sprawy ZK.ZP.2141.10.2014
prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę. Oferta złożona przez Firmę Algeo Sp. z o.o. 36-207 Grabownica Starzeńska 609 przewyższa sumę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że stan faktyczny wypełnia przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
Krzysztof Szczęch

Nasz znak.ZK.ZP.2141.10.2014

Sucha Beskidzka, 30.07.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

1 .Zamawiający:
Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka
zaprasza do złożenia oferty na:
? Budowę ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie
Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej?.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a/ w zakresie ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka:

-wykonanie prac wiertniczo-geologicznych związanych z wykonaniem studni,

-wbudowanie rury stalowej,

-wykonanie studni wierconej do głębokości 100 m p.p.t.

-wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

-wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych z pokrywą stalową,

-opracowanie kompletnej dokumentacji otworu studziennego (dokumentacji hydrogeologicznej
zasobów, projektu robót geologicznych, analizy wody itp.),

-uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń

(pozwolenia wodno prawnego, decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych itp.),

b/ w zakresie brzegowego – drenażowego ujęcia wody przy SUW:

-wykonanie niezbędnych otworów poszukiwawczych, do głębokości 15m p.p.t.

-wykonanie badań geofizycznych wraz z opracowaniem ich wyników,

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt prac geologicznych itp.),

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń
( decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych itp.)

-wykonanie dwóch studni o średnicy ?500mm do gł. 15 mp.p.t.

-wykonanie dokumentacji hydrologicznej

– wykonanie operatu wodnoprawnego
3 . Termin realizacji zamówienia: Dokumentacja oraz prace należy wykonać do 15.10.2014r

4.Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do 08.08.2014r do godz. 12:00 do
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej -Sekretariat w zaadresowanej kopercie z opisem:

Zapytanie ofertowe – nr sprawy ZK.ZP.2141.10.2014 Oferta na roboty budowlane – Budowa
ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji
Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej?.
5.Termin otwarcia ofert : Oferty zostaną otwarte w dniu 08.08.2014r
6.Warunki płatności: do 30 dni po otrzymaniu faktury oraz podpisanego protokołu końcowego.

7.Osoby upoważnione do kontaktu :W sprawach zamówień ?Dorota Jołkowicz tel.338742560, w sprawach opisu przedmiotu zamówienia ? Mirosław Ćwiękała tel. 338745810

8.Sposób przygotowania oferty: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę , ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, koszty z przygotowaniem oferty ponosi składający. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane zaświadczenia.

9.Kryteria oceny oferty: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrzenia jeżeli: oferta, spełnia wymagania określone specyfikacją, wybór oferty zostanie dokonany o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert ? nazwa kryterium waga, najniższa cena 100%.
10. Inne :opis przedmiotu zamówienia, oferta, umowa oraz oświadczenia- w załączeniu.
Do oferty należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia wynikające z mocy prawa.

Wykonawca w ramach zamówienia przekaże Zakładowi kompletną dokumentację związaną
z zamówieniem.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
Krzysztof Szczęch

Nasz znak.ZK.ZP.2141.10.2014
Sucha Beskidzka, 31.07.2014r

Do pobrania SIWZ

Nasz znak.ZK.ZP.2141.10.2014
Sucha Beskidzka, 31.07.2014r

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ? dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego ? Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ? Budowę ujęcia wody podziemnej na os. Chudziakówka oraz brzegowego ujęcia wody w rejonie Stacji Uzdatniania Wody dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej? prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, następuje zmiana dotycząca terminu dostarczenia dokumentacji. Zostaje przedłużony termin dostarczenia dokumentacji wyłącznie na pozwolenie wodno- prawne (SIWZ).
Obowiązujący termin dostarczenia pozwolenia wodno ?prawnego ustala się do 15.12.2014r.
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
Krzysztof Szczęch