Usługi Komunalne

Kierownik Usług Komunalnych
mgr Anna Tyrpa

 

ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka

E-mail: zamowienia_uk@zk-suchab.pl
Telefony:
33 874 20 79, 33 874 25 60