Wodociągi i Stacja Uzdatniania Wody

Kierownik mgr inż. Mirosław Ćwiękała

ul. Za wodą 37
34-200 Sucha Beskidzka

E-mail: wodociagi@zk-suchab.pl
Telefon:
33 874 58 10