Usługi wod-kan

1. Wykonywanie przyłączy wod – kan.                                

2. Wymiana wodomierzy

3. Wydawanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego

4. Wydawanie uzgodnień branżowych wzgl. sieci wod – kan

5. Udzielanie informacji dotyczących przebiegu sieci wod – kan

6. Spisanie umowy z Zakładem Komunalnym na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

7. Spisanie umowy zlecenia z Zakładem Komunalnym na wykonanie przyłącza wod. – kan.

8. Wydanie protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza

9. Wydanie oświadczenia (zgody) na wykonanie przyłącza wod-kan przez inną firmę

10. Udzielanie informacji związanych z wystawianiem rachunku pobór wody i zrzut ścieków

11. Wydawanie zaświadczeń o podłączeniu do sieci wod – kan

12. Kompleksowe wykonywanie usług z zakresu sieci kanalizacyjnej, tj.:

– czyszczenie kanałów ściekowych

– usuwanie zanieczyszczeń i osadów ze spustów ulicznych i studni

kanalizacyjnych

Wykonujemy pracę szybko i solidnie. Czekamy na zgłoszenia!!!

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. (33) 874 58 10