Usługi komunalne

Dział Usług Komunalnych powstał w roku 2004 w wyniku połączenia dwóch działów:

Zakładu Służby Drogowej i Zakładu Oczyszczania Miasta.

Przed zakladem 10.2018

 

Działy te istniały od momentu powstania Zakładu, czyli od roku 1969. Zakres zadań niewiele się

zmienił i nadal należy do nich:

* zbiór i transport nieczystości stałych od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

* transport nieczystości stałych w kontenerach KP-7smieciarka

* roboty drogowe, takie jak:

– remonty dróg – cząstkowe i całościowe

– wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową

– wykonywanie oraz naprawa przepustów drogowych

– wykopy mechaniczne obiektów oraz ław fundamentowych dla budownictwa mieszkaniowego

* prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, parkingów, placów zakładowych itp.

* utrzymanie w czystości dróg miejskich

* wykaszanie rowów przydrożnych

man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniły się natomiast metody pracy, tak by była  ona efektywniejsza. W przeciągu kilku lat wymieniono również stary tabor na nowy. Między innymi zakupiono ciągnik, koparkę Fiat, samochód ciężarowy Man, oraz samochód Daf – śmieciarka przystosowany do wywozu odpadów w pojemnikach. Samochód specjalny Daf-śmieciarka wyposażony jest w automatyczną wagę. Jesteśmy pierwszym Zakładem w okolicy, który zastosował kilogramowe rozliczenie oddawanych odpadów od gospodarstw domowych i podmiotów. gospodarczych. Dodatkowo zakupiliśmy: minikoparkę Takeuchi, kosiarkę bijakową instalowaną do ciągnika Zetor oraz rębak do gałęzi napędzany wałkiem z ciągnika. Tym samym, poszerzyliśmy wachlarz świadczonych usług.