Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Maciej Sęczak

ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka

E-mail: oczyszczalnia@zk-suchab.pl

Telefony:
Dyspozytornia  33 874 15 56
Kierownik        33 874 20 79 wewn. 222