Główny Księgowy
mgr Magdalena Sitarz-Bilnik

ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka
E-mail: ksiegowosc@zk-suchab.pl
Telefony:
Główny Księgowy 33 874 20 79 wew.212
Zastępca Głównego Księgowego 33 874 20 79  wewn.  225