Laboratorium

Do roku 2005 znajdowało się w budynku Stacji Uzdatniania Wody, następnie zostało przeniesione do głównej siedziby przy
ul. Wadowickiej. W roku 2007 wyremontowano nowe pomieszczenia i oddano je do użytku na cele laboratoryjne.


Pomieszczenie fizyko-chemiczne

image003

Pokój wagowy