Usługi Sprzętem

kopiman

                                                                                  przejdź do cennika                                                                            

– usługi minikoparką

– usługi koparko-ładowarką

– usługi rębakiem do gałęzi

– wykaszanie kosiarką rotacyjną

– zbiór i transport nieczystości stałych od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

– transport nieczystości stałych w kontenerach KP-7

– wynajem samochodów ciężarowych i dostawczych

– roboty drogowe :

– remonty dróg 

– wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową

– wykonywanie oraz naprawa przepustów drogowych

– wykopy mechaniczne obiektów oraz ław fundamentowych dla budownictwa mieszkaniowego

– prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, parkingów, placów zakładowych itp.

– utrzymanie w czystości dróg miejskich