Rębak do gałęzi

  rebak1

Oferujemy usługi profesjonalnym rębakiem do gałęzi o średnicy do 8 cm. Usługę świadczymy u klienta, ale istnieje również możliwość odebrania samych gałęzi do porąbania. Mamy możliwośc zagospodarowania zrębków jeśli klient ich nie potrzebuje.

rebak3    rebak2

                                             Zrębki z rębaka                                                                                        Rębak podczas pracy

Warto wiedzieć, że zrębki drzewne powstałe w wyniku cięcia rębakiem, to ekologiczny, atrakcyjny ekonomicznie, opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzewnych i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków są przede wszystkim odpady z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia i sposobu składowania surowca.        

Skrotcennik