ZGŁASZANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ

Telefon: 33 874 58 10  

Przyjmujemy interwencje w sprawach:

  • awarii wodociągowych
  • wystąpienia brudnej wody u odbiorców
  • wystąpienia braków wody
  • zatorów i awarii kanalizacji