Kierownik Laboratorium
mgr Małgorzata Spyrka

ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka

E-mail: laboratorium@zk-suchab.pl
Telefon:
33 874 20 79 wewn. 5