Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej proponuje współpracę w zakresie dostawy osadu. Jest to produkt powstały w wyniku poddania ścieków socjalno - bytowych oczyszczaniu w oczyszczalni mechaniczno - biologicznej oraz odwodnieniu w stacji odwodnienia osadu. Przedmiotowy osad spełnia wymogi pod względem bakteriologicznym i zawartości składników mineralnych pełnowartościowego nawozu organicznego. 

Liczymy na zainteresowanie naszą ofertą.

Pragniemy nadmienić, że możemy dostarczyć na początek we wskazane przez Państwa miejsce własnym transportem kilka ton osadu w symbolicznej opłacie + cena transportu (warunki i terminy dostaw do indywidualnej negocjacji). W przypadku stwierdzenia przez Państwa przydatności ww. osadu w prowadzonej działalności (szkółkarstwo, zasadzenia, rekultywacja terenu, produkcja wierzby energetycznej), możemy nawiązać długoterminową współpracę.

Więcej informacji w tej sprawie pod tel. 33 874 15 56