kopiman

                                                                                  przejdź do cennika                                                                               - usługi koparko-ładowarką

- usługi minikoparką

- usługi rębakiem do gałęzi

- wykaszanie kosiarką bijakową

- zbiór i transport nieczystości stałych od gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

- transport nieczystości stałych w kontenerach KP-7

- roboty drogowe, takie jak:

- remonty dróg 

- wykonywanie kompleksowe chodników, parkingów, placów itp. z kostki brukowej wraz z podbudową

- wykonywanie oraz naprawa przepustów drogowych

- wykopy mechaniczne obiektów oraz ław fundamentowych dla budownictwa mieszkaniowego

- prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, parkingów, placów zakładowych itp.

- utrzymanie w czystości dróg miejskich