Typ próbki: Woda uzdatniona

Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej ul. Za Wodą 37.

 

Badania wykonane w laboratorium Zakładu Komunalnego:

Data poboru próbki: 16.09.2019 - pobierz

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - monitoring kontrolny:

Data poboru próbki: 03.07.2019 - pobierz

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - monitoring przeglądowy:

Data poboru próbki: 03.01.2019 - pobierz

 

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie:

Data poboru próbki: 20.02.2017 - pobierz

Ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Suchej Beskidzkiej - pobierz