Typ próbki: Woda uzdatniona

Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej ul. Za Wodą 37.

 

Badania wykonane w laboratorium Zakładu Komunalnego:

Data poboru próbki: 18.09.2023 - pobierz

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy A:

Data poboru próbki: 03.10.2022 - pobierz 

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy B:

Data poboru próbki: 09.01.2023 - pobierz

 

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie:

Data poboru próbki: 04.01.2022 - pobierz

Ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Suchej Beskidzkiej 31.01.2023r. - pobierz