Typ próbki: Woda uzdatniona

Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej ul. Za Wodą 37.

 

Badania wykonane w laboratorium Zakładu Komunalnego:

Data poboru próbki: 22.11.2021 - pobierz

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy A:

Data poboru próbki: 14.07.2021 - pobierz 

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy B:

Data poboru próbki: 07.01.2021 - pobierz

 

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie:

Data poboru próbki: 20.02.2017 - pobierz

Ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Suchej Beskidzkiej 17.03.2021r. - pobierz