PRACOWNICY ZAKŁADU KOMUNALNEGO KOORDYNUJĄCY ZIMOWE UTRZYMANIE WYZNACZONYCH DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA:

P.O. Kierownika Usług Komunalnych - Wiesław Orzechowski, tel. 33 874 25 60, kom. 664 784 970

Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu - Roman Biłka tel. 33 874 20 79 wewn. 218, kom. 608 073 491

 

Szczegółowe informacje na ten temat - link